2.03.2551

---สวัสดีภาษาต่างๆ---

---Hello/Hi---ภาษาอังกฤษ

ฮาโหล---ภาษาเยอรมัน

หนีเห่า---ภาษาจีน

ฮันยองฮาเซโย---ภาษาเกาหลี

โอะฮาโย โกะซัยมัส/โคนนิจิวะ/คมบังวะ---ภาษาญี่ปุ่น

นมัสเต---ภาษาอินเดีย/เนปาลี

มินกลาบา---ภาษาพม่า

สบายดี??---ภาษาลาว

บง ชูร์---ภาษาฝรั่งเศส

ซินจ่าว---ภาษาเวียดนาม

กูมุสต้า---ภาษาตากาล็อก

ซาลามัสดาตัง---ภาษามาเลย์

โอล่า---ภาษาสเปน/โปรตุเกส

บวน จอ รโน---ภาษาอิตาเลียน

คูเดิ้นด๊าค---ภาษาดัตช์

ชัว สเดย์---ภาษาเขมร

ซดราฟส์ วุย ดิ ---ภาษารัสเซีย

เมร์ ฮาบา---ภาษาตุรกี

อาโฮย---ภาษาเชค

ยาซาส---ภาษากรีก

ฮัดโหล---ภาษาไอซ์แลนดิก

ซาลามัส เชียง---ภาษาอินโดนีเซีย

ไฮย---ภาษาสวีดิช

อาโฮย---ภาษาสโลวัก

ไฮ---ภาษาแดนิช

บองเดีย/บัวต๊าร์ดิ---บราซินเลียน

โอล่า---ภาษากาตาลัน-บาร์เซโลน่า

ไม่มีความคิดเห็น: