2.13.2551

สุภาษิตอังกฤษ++แปลไทย

 • A bird in the hand is worth two in the bush.
  แปลว่า อย่าจับปลาสองมือ (สิบเบี้ยใกล้มือ)
  ความหมาย อย่ามุ่งหวังสองฝ่าย , อย่าหวังประโยชน์ทั้งสองอย่าง
 • Leave a bad taste in the mouth.
  แปลว่า กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
  ความหมาย เป็นการที่ทำให้ลำบากใจ หรือไม่รู้จะทำอย่างไรดี
 • It’s no use bolting the stable-door after the horse has gone.
  แปลว่า วัวหายจึงล้อมคอก
  ความหมาย ของหายแล้วจึงคิดป้องกัน เกิดเรื่องแล้วจึงแก้ไข
 • A bad workman always blames his tools.
  แปลว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  ความหมาย ทำผิดเอง ทไม่ดีเองแล้วไปโทษผู้อื่น
 • A fine cage won’t feed the bird.
  แปลว่า กรงสวยๆไม่ทำให้นกอยู่ได้
  ความหมาย เหมือนกับว่าสถานที่หรือสิ่งที่สวยงามล้ำค่าไม่สามารถดึงใครเอาไว้ได้
 • Stroke somebody the wrong way.
  แปลว่า กวนน้ำให้ขุ่น
  ความหมาย ชวนให้เกิดเรื่องราวขึ้น , ยุแหย่
 • Cut off a friendship, break off relations with.
  แปลว่า กรวดน้ำคว่ำขัน กรวดน้ำคว่ำกะลา
  ความหมาย ตัดไมตรีหรือตัดเยื่อใย


ไม่มีความคิดเห็น: